MÁY THỬ NGHIỆM RUNG ĐIỆN TỪ


Kiểm tra độ rung là để kích thích hoặc tác động đến một bộ phận hoặc thiết bị để xem cách nó phản ứng trong môi trường thực. Phạm vi ứng dụng của thử nghiệm rung động là vô cùng rộng, từ bảng mạch, máy bay, tàu, tên lửa, tên lửa, ô tô và đồ gia dụng và các sản phẩm công nghiệp khác.

Có thể cung cấp cho bạn toàn bộ chương trình thử nghiệm và kích thích, và chứng minh chất lượng sản phẩm cho bạn theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, chẳng hạn như GB, GJB, UL, JIS, DIN, ISO, BS, MIL, IEC và ASTM, ISTA, JESD22, v.v. .

Mã hàng : JD-320/JDZ500/JDP500

Nhà sản xuất : trung quốc 


ỨNG DỤNG SẢN PHẨM:

Kiểm tra độ rung là để kích thích hoặc tác động đến một bộ phận hoặc thiết bị để xem cách nó phản ứng trong môi trường thực. Phạm vi ứng dụng của thử nghiệm rung động là vô cùng rộng, từ bảng mạch, máy bay, tàu, tên lửa, tên lửa, ô tô và đồ gia dụng và các sản phẩm công nghiệp khác.

Có thể cung cấp cho bạn toàn bộ chương trình thử nghiệm và kích thích, và chứng minh chất lượng sản phẩm cho bạn theo các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, chẳng hạn như GB, GJB, UL, JIS, DIN, ISO, BS, MIL, IEC và ASTM, ISTA, JESD22, v.v. .


II. SƠ ĐỒ CẤU TRÚC MÁY KIỂM TRA RUNG

① ĐIỀU KIỆN THỬ NGHIỆM

② Loại thử nghiệm :Sine sweep; Random;

③Dải tần số thử nghiệm :2-3000Hz

công thức A(g)=(2πf)2Dcm/980A=0.002DmmF2  D=A/0.002F2

          F=M(kg) ×A(g)

Lực kích thích hình sin tối đa

320Kg.f peak = 320*9.8=3135N=3,1KN

Lực kích thích ngẫu nhiên tối đa

320Kg.f r.ms= 320*9.8=3135N= 3,1KN

Lực kích thích tối đa

640Kg.f peak=640*9.8= 6272N= 6,2KN

Dải tần số

2~3000 Hz/ 5-40000kz

Dịch chuyển tối đa

25.4 mm p-p/ 25MM

Tốc độ tối đa

1.8m/s/ 1.6

Tăng tốc tối đa

100G = (980 m/s2) 

kí hiệu gia tốc trọng trường, có đơn vị là m/s2

5G (50 m/s2)