Bảo hành & đổi trả

Chính sách bảo hành và đổi sản phẩm

 CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH VÀ ĐỔI SẢN PHẨM

I.CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1.1 Nếu thiết bị máy móc bán ra gặp sự cố về chất lượng máy hoặc bộ phận (không bao gồm vật tư tiêu hao, hư hỏng do lắp đặt và sử dụng không đúng cách), Bên B sẽ chịu trách nhiệm thay thế các bộ phận trong thời hạn bảo hành.

1.2 Bảo hành 1 năm đối với tất cả máy móc thiết bị trừ trường hợp đôi bên đạt được thỏa thuận khác và được ghi rõ trong hợp đồng

II. HÍNH SÁCH ĐỔI SẢN PHẨM

 Nếu có vấn đề về chất lượng với máy, Bên A sẽ thông báo cho bên B trong vòng một tuần kể từ ngày mua. Nếu Bên B xác nhận rằng không thể giải quyết, họ có thể trả lại hoặc đổi sản phẩm như đã mua. Quá thời hạn sẽ không được hoàn trả.